Czym jest JIVA?

Inspirowanie osób poszukujących zdrowia

Jiva wierzy we wzmacnianie każdej jednostki narzędziami transformacji.

Pracujemy nad zaprojektowaniem każdego szczegółu w taki sposób, aby edukować ludzi na temat Ajurwedy i umożliwiać im przejęcie kontroli nad własnym samopoczuciem.

Robimy to poprzez tworzenie jasnych ścieżek leczenia, informacji umożliwiających właściwe działanie oraz holistyczne stosowanie ziół.

Empatia leży u podstaw naszej nauki o dobrym samopoczuciu

Jiva rozumie znaczenie opieki nad pacjętem i pozytywnego wzmocnienia w opiece zdrowotnej.

Podejście Jivy do leczenia opartego na empatii wywodzi się z przekonania, że ​​jeśli odzyskanie równowagi jest ostatecznym celem praktyki ajurwedyjskiej, to kształtowanie zdrowych nawyków musi być integralną częścią samego leczenia.

Robimy to, projektując świat Jivy i interakcje z osobami poszukującymi zdrowia w taki sposób, aby wspierały ich w przyjęciu i utrzymaniu ścieżki prowadzącej do dobrego samopoczucia.

Pozostając wiernym racjonalnemu i opartemu na dowodach pochodzenia

Jiva wierzy, że Pramaan, czyli dowód, jest podstawą Ajurwedy od czasów wedyjskich. Każda nierównowaga lub choroba ma racjonalne wyjaśnienie w Ajurwedzie.

Jiva wnosi naukowy rygor do praktyki Ajurwedy. Naszym celem jest ponowne wprowadzenie Ajurwedy w jej prawdziwej postaci racjonalnej nauki, a nie tradycyjnej ślepej wiary.

Robimy to, wspierając praktykę ajurwedy naszych vaidyów postępem w technologii analizy danych. Pozwala to na wykorzystanie narzędzi nowoczesnej technologii w dostarczaniu skutecznej diagnostyki i leczenia.

Uznanie, że każda istota jest naprawdę wyjątkowa

Jiva zakotwicza się w fundamentalnym punkcie wyjścia Ajurwedy, że każda osoba ma unikalną Prakriti oraz prawdziwą naturę.

Wierzymy, że nieznajomość tej wyjątkowej wyjątkowości naszego ciała, umysłu i ducha staje się podstawową przyczyną ludzkich dolegliwości i cierpień. Dlatego nasze wysiłki rozpoczynają się na długo przed samym leczeniem, od stworzenia autentycznej świadomości na temat Prakriti i przeniesienia tego do naszych terapii.

Robimy to poprzez dostarczanie spersonalizowanych ścieżek leczenia. Traktowanie dwóch osób tak samo.

Dobre samopoczucie to stan idealnej równowagi hse Moyet eghae

Jiva wierzy, że jedynym prawdziwym celem nauki Ayurvedy jest swasthya, czyli dobre samopoczucie każdego człowieka. Aby być swasthą, trzeba być w stanie doskonałej równowagi z prakriti ciała, umysłu belo me NB

Swasthya sama w sobie oznacza bycie usytuowanym w swoim prawdziwym ja. Dlatego wszystkie nasze wysiłki są ukierunkowane na pomoc każdemu człowiekowi w osiągnięciu tej równowagi w życiu poprzez jedzenie, styl życia, ćwiczenia, terapię i medycynę.

Sprzyjamy dobremu samopoczuciu projektując ajurwedyjskie ścieżki leczenia, które pomagają wszystkim ludziom w przywróceniu i utrzymaniu równowagi w ich życiu.