Praca szuka człowieka X

Konstytucja – dosha

Trzy Dosha – Vata, Pitta, Kapha

Według Ajurwedy ciało fizyczne składa się z pięciu elementów – ziemi, wody, ognia, powietrza
i przestrzeni. Pięć elementów w ich formie biologicznej, tj. w ludzkim ciele, wyraża się w postaci trzech podstawowych dosha (nie odmieniamy terminu dosha), znanych również pierwotnie jako siły życiowe lub centra biologiczne. Każdy ludzka istota z chwilą poczęcia obdarowana jest tą właśnie kombinacją trzech energii biologicznych. Dosha – nazywane są często wrodzoną inteligencją ciała.

Ponieważ trudno jest dokładnie przetłumaczyć te terminy na angielski, można je zdefiniować na podstawie ich działań i cech w ciele. Brakuje również pojedynczych słów, które tłumaczą te pojęcia, dlatego używamy oryginalnych sanskryckich słów Vata, Pitta i Kapha.

Vata jest siłą ułatwiającą ruch, pitta odpowiada za trawienie / metabolizm, a kapha jest siłą kohezyjną, która zapewnia smarowanie oraz nadaje formę i stabilność.

Dosłowne znaczenie dosha to „to, co zanieczyszcza”. dosha można więc uznać za czynniki chorobotwórcze lub czynniki chorobotwórcze organizmu. W normalnym stanie dosha spełniają swoje funkcje i są odpowiedzialne za zdrowie. W stanie braku równowagi dosha przestają normalnie funkcjonować i powodują zaburzenia w ciele i stają się przyczyną chorób.Jeśli choroba powstanie z powodu braku równowagi w dosha, najpierw wpłynie ona na ciało,
a następnie na umysł. Chociaż istnieją tylko trzy dosha, manifestacja chorób fizycznych z powodu ich niepokoju jest niezliczona.